Travel blog

Mirza Uluğbek Gözlemevi ve Müzesi

Mirza Uluğbek tarafındanXV.yüzyılda Köhek tepesinde gözlemevi faaliyete başlatıldı. Semerkand’daki Mirza Uluğbek adını taşıyan müze 1964 yılında faaliyete açıldı.

Afrasiyab – Semerkand şehir tarihi müzesi

Müze, Afrasiyab mevziinde 1970 yılında kurulmuştur.Müzede Soğd’un M.Ö. VIII-VII.yüzyıllardan miladın VII-VIII.yüzyıllarına kadar olan tarihinden izler bulunmaktadır.

İmamı Maturudi Ziyaretgâhı

Ziyaretgâh2000 yılında Çakerdize mezarlığında kelam ilminin Muturudiye akımını başlatan Muhammed b.Mahmud el-Hanefi el-Maturudi için inşa edilmiştir.

İmam el-Buhari Ziyaretgâhı

Ziyaretgâh, muhaddisler sultanı, Cemi’ es-Sahih, El-Edep el-Müfred eserlerinin yazarı Ebu Abdullah Muhammed b.İsmail el-Buhari rahmetullahi aleyh için yapılmıştır. Ziyaretgâh, Semerkand vilayetinin Hartang köyünde bulunmaktadır,XVI.yüzyıla aittir.

UZBEKISTAN WEATHER